Sistemi gašenja požara gasom

Sistemi za gašenje požara

Stabilni sistemi za zaštitu od požara imaju veliki doprinos u zaštiti od požara i gašenju požara. Ovi sistemi zaštite mogu biti realizovani na različite načine i sa različitim sredstvima za gašenje. Sistemi za gašenje požara rade po principu eliminacije jedne od tri komponente a to su gorivo, kiseonik ili toplota koji po definiciji čine požar i zbog toga ovi sistemi koriste različite medije za sprečavanje ili potpuno zaustavljanje požara u štićenom prostoru u kojem mogu da borave ljudi.

Najčešće se koriste instalacije za gašenje požara vodom, a gde to nije tehnički izvodljivo koriste se inertni gasovi ili čvrste materije poput pene ili praha, inergen, halon ili "nova sredstva za gašenje". Ovi sistemi zaštite su neophodni:
1. u odsustvu vatrogasaca ili u slučaju da su vatrogasci daleko;
2. u slučajevima kada postoje mogućnosti velikog širenja požara i velikih šteta;
3. u slučajevima gde postoje poteškoće sa mobilnom vatrogasnom opremom;
4. u slučajevima gde je količina sredstava za gašenje u početnim momentima gašenja mala itd.

Sistemi koji poseduju detekciju požara u ranoj fazi nisu u stanju da zaustave pojavu požara i njegovo širenje. Međutim, ako ovi sistemi poseduju instalirane sisteme za gašenje požara sa postojećim sistemima, gašenje požara je znatno brže.

Sistemi gašenja požara gasom

Tehničke prostorije koje obiluju elektronskim uređajima su obično štićene od požara sistemima koje za gašenje koriste gas tako što eliminišu kiseonik iz lokalnog prostora i to dovodi do toga da se onemogući sagorevanje. Ovakav princip može da izazove kontaminaciju prostorije i stoga je veoma bitno da se svaki deo sistema dobro realizuje kako ne bi bilo opasni po život ljudi koji tu mogu da borave. Naravno, ljudi moraju da napuste prostor pre nego što se sistem aktivira kako se ne bi ugušili usled nedostatka kiseonika. Sistem za gašenje požara gasom se sastoji od određenog broja boca čija količina zavisi od zapremine prostora koji se štiti od požara. Gas se sprovodi kroz sistem cevovoda koji je izrađen od čelika. Mešanjem određenih gasova u cilju eliminisanja kiseonika iz vazduha moguće je gašenje požara a da se tom prilikom izbegne gušenje osoba koji se nalaze u neposrednoj blizini ili u prostoriji i da bezbedno mogu da dišu.